Loading Content..

Webinar-serie i styrearbeid

Ønskjer du ei oppfriskning i rutinar og gode verkemiddel i styrearbeidet? Eller kanskje du ønskjer informasjon om endringane som pregar styrearbeidet og nye verktøy?

BI og Næringshagene i Noreg tilbyr no ein webinar-serie på tre kurs med ulike tema knytt til godt styrearbeid. Kursa er gratis og vil bli gjennomført digitalt.

Kurs 1: Styret si rolle og styret som ressurs er i stor endring

24. mars kl. 09:00-11:00

Trykk her for påmelding

Kurs 2: De formelle aspekta ved styret og styrearbeidet og styrets kontrollfunksjon.

10. mai kl. 09:00-11:00

Trykk her for påmelding.

Kurs 3: Styret si ivaretaking og utøving av strategi og verksemdutvikling.

31. mai kl. 09:00-11:00

Trykk her for påmelding

    Leave Your Comment Here