Loading Content..

Webmøte med alle næringshagebedriftene

Me lyst å invitere deg og di bedrift til eit nettmøte med alle næringshagebedriftene våre no før påske.
Det er lagt fram krisepakkar i fleire omgangar. Sjølv om me har vore i kontakt med dei aller fleste av dykk fleire gonger, vil det heile tida komme ny informasjon.
Nettmøtet blir gjennomført via Zoom, palmefredag kl 13-14. Då veit me sannsynlegvis meir om innhaldet i «kontaktstøtte» pakken til regjeringa også.

Bli med på nettmøtet – me vil veldig gjerne høyre korleis det går med dykk og så skal me gjera det me kan for å hjelpe dykk med det de treng hjelp til, og forhåpentleg kunne gi litt inspirasjon, pågangsmot og plan framover.

For å koble deg på møtet, brukar du denne lenka:

Link til Webmøte